Veterina u Nemackoj

 

Da biste se upisali na veterinarski studij u Nemačkoj iz Srbije, trebali biste slediti nekoliko koraka. Evo osnovnih informacija o tome kako se prijaviti:

 1. Proverite uslove i zahteve:

 2.  

 3. Proverite uslove i zahteve za upis na veterinarski studij na univerzitetima u Nemačkoj. Svaki univerzitet ima svoje specifične uslove, pa je važno proučiti ove informacije na zvaničnim veb stranicama univerziteta na koje želite da se prijavite.

 4.  

 5. Znanje nemačkog jezika:

 6.  

 7. S obzirom na to da se nastava na veterinarskim fakultetima u Nemačkoj obično odvija na nemačkom jeziku, važno je da imate dobro znanje nemačkog jezika. Većina univerziteta zahteva dokaz o znanju nemačkog jezika, kao što su rezultati standardizovanih jezičkih testova poput TestDaF ili DSH. Preporučuje se i da se stekne što veća sposobnost komunikacije na nemačkom jeziku pre upisa na studij.

 8.  

 9. Prijavite se preko uni-assist:

 10.  

 11. Uni-assist je organizacija koja se bavi evaluacijom i obradom prijava stranih studenata za univerzitete u Nemačkoj. Obično je potrebno da se vaša prijava za veterinarski studij u Nemačkoj podnese putem sistema uni-assist. Detaljnije informacije o procesu prijave i dokumentaciji koju treba dostaviti možete pronaći na njihovoj zvaničnoj veb stranici.

 12.  

 13. Prikupite potrebnu dokumentaciju:

 14.  

 15. Obratite pažnju na dokumentaciju koju treba dostaviti prilikom prijave. Ovo može uključivati vašu srednjoškolsku diplomu, svedočanstva, prevode dokumenata na nemački jezik, rezultate jezičkih testova, motivaciono pismo i preporuke. Proverite sve detalje o potrebnoj dokumentaciji na veb stranicama univerziteta i uni-assist.

 16.  

 17. Finansiranje studija:

 18.  

 19. Imajte na umu da studiranje u Nemačkoj može biti povezano s određenim troškovima, uključujući školarinu, životne troškove, osiguranje i sl. Istražite mogućnosti stipendija, grantova ili drugih izvora finansiranja koji su dostupni za strane studente.

Preporučuje se da se za sve specifične informacije i detalje obratite direktno univerzitetima u Nemačkoj na koje želite da aplicirate. Oni će vam pružiti najtačnije i najaktuelnije informacije o postupku prijave i uslovima za upis na veterinarski studij.

U Nemačkoj postoje nekoliko univerziteta koji nude veterinarske studije. Evo nekoliko renomiranih veterinarskih fakulteta u Nemačkoj:

 1. Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU):

  •  
 2. Freie Universität Berlin (FU Berlin):

  1.  
 3. Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo):

  1.  
 4. Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU):

 5.  

 6. Universität Leipzig:

  •  

 

Važno je naglasiti da se uslovi, programi studija i jezički zahtevi mogu razlikovati između univerziteta i programa. Preporučuje se direktno kontaktirati željeni univerzitet radi dobijanja detaljnih informacija o specifičnim programima studija, uslovima prijave i procesu selekcije.

Takođe, posetite zvanične veb stranice univerziteta kako biste pronašli više informacija o veterinarskim fakultetima u Nemačkoj, uključujući uslove prijave, troškove školarine i dostupne stipendije za strane studente.